Barne og Ungdomssygehus Bergen

Det nye sygehusanlæg i Bergen er et samlet center for børn, unge og fødende. Helse Bergen er bygherre på projektet, der er tegnet af KHR Architecture med Rambøll som rådgivende ingeniør.

 

Line 18® dørgreb 7020

AWARDS