Vestfold Hospital, 6th phase

C.F. Møller Architects i samarbejde med Kristiansen & Bernhardt Arkitekter AS. Udvidelsens midtpunkt er det nye centralrum, som rejser sig gennem alle etagerne. Rummet samler og henter lys til de omkringliggende funktioner og er med sin placering nær hovedindgangen sygehusets naturlige centrum.

Centralrummets arkitektur fremhæver sygehusets puls. Her anes den tempofyldte trafik på balkonerne bag det åbne filigran af trælameller, og her er der adgang til de offentlige fællesfunktioner: kantine, café, bibliotek, møderum, auditorium og kiosk. I valg af materialer, stoflighed og detaljer er der tilstræbt en nordisk tone.

Sygehusets 6. byggetrin indgår som en del af den samlede masterplan for sygehuset.

 

Randi-Line® dørgreb 1020, 1041 og 1042. Cisa Panikbeslag

Photo: Terje Agnalt

AWARDS