Miljøansvar står højt på vores dagsorden

Vi stræber altid efter at sikre minimal negativ miljøpåvirkning

At være en miljøbevidst virksomhed er noget vi sætter højt på vores dagsorden – derfor har vi i Q1 investeret i 255 m2 solceller på taget af vores produktionshal.

Med dette 51 kWp anlæg sparer vi årligt miljøet for en CO2 udledning på hele 21.586 kg, og samtidig sælger vi selvfølgelig vores overskydende produktion af el.

Miljøindsatsen betyder meget for os, og derfor gør det her os rigtig stolte!

Bæredygtig Energi

Investeringen støtter op om FN’s verdensmål nummer 7: Bæredygtig Energi. Fossile brændstoffer og stigningen i udledningen af drivhusgasser skaber drastiske ændringer i vores klimasystem, og det har en synlig effekt på alle kontinenter.

Med verdensmål nr. 7 sigtes efter en reduktion i brugen af fossile brændsler som kul og olie, til fordel for bæredygtig energi som sol, vind og vand.

 

AWARDS